mapplica logo

information at your fingertips

Uw organisatie & informatie

Organisaties worden in steeds sterkere mate afhankelijk van informatie. Organisaties leggen ook steeds meer gegevens vast. Maar kent u het gevoel dat u weet dat de gegevens die u nodig heeft ergens binnen de organisatie moeten zijn, maar waar precies? En hoe komt u bij de gegevens? En zijn de gegevens beschikbaar in de juiste vorm? Is het duidelijk wat de gegevens precies betekenen?

Dit zijn normale vragen voor de hedendaagse kenniswerker. Hoeveel tijd gaat er elke keer weer verloren bij het vergaren van al die informatie? Hoeveel kansen heeft u gemist doordat informatie op een cruciaal moment niet of te laat beschikbaar was?

Oplossingen

mapplica helpt organisaties om hun informatiehuishouding te organiseren door informatie in kaart te brengen ("maps") en met behulp van technische hulpmiddelen beschikbaar te stellen ("applications"). Hierbij zijn verbindingen met via Internet beschikbare externe datasets mogelijk. De achterliggende techniek, soms eenvoudig en soms complex, wordt voor de eindgebruiker afgeschermd zodat deze snel, gemakkelijk en veilig kan beschikken over de gevraagde informatie: "information at your fingertips".

Aanpak

Elk traject begint met verkenning, analyse en bepalen van de oplossingsrichting. Bij de uitvoering is onze aanpak gericht op het inzetten van zoveel mogelijk passende beschikbare deeloplossingen. Door het slim combineren van uitgerijpte onderdelen (bij voorkeur Open Source) wordt met minimale kosten en doorlooptijd voor u een passende en kwalitatief hoogwaardige oplossing gerealiseerd.

Kunnen wij u helpen?

Wilt u weten wat de oplossingen van mapplica voor uw organisatie kunnen betekenen? Wij komen graag bij u langs om uw informatiebehoefte en mogelijke oplossingen te bespreken.

info -at- mapplica.com